Aktualności

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia"


W dniu 18 grudnia 2018 r. Prezes PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Jacek Rutkowski, członek Zarządu – Maciej Krochmalski i z ramienia Centrum Unijnych Projektów Transportowych p.o. Dyrektora Przemysław Gorgol, w obecności m. in. Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela, podpisali Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”.

Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wraz z Naszą Spółką umowy o dofinansowanie inwestycji podpisali również przedstawiciele PKP PLK, PKP Cargo, Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Capital Partners Sp. z o.o., Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak podkreśli minister Jerzy Kwieciński „Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj umów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już ponad 60 miliardów złotych. To około 71% puli na transport w tym programie”. Wtórował mu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, który dodał: „Środki europejskie pozwalają na realizację ambitnych planów modernizacji polskiej kolei. Większe bezpieczeństwo, lepszy komfort podróżowania, nowe możliwości transportu towarów – to wszystko jest możliwe dzięki determinacji spółek kolejowych odpowiedzialnych za inwestycje kolejowe oraz dzięki wsparciu unijnemu. Dbamy o to, aby pieniądze, jakie płyną do Polski z Unii Europejskiej były dobrze wykorzystywane, aby pracowały dla polskiej gospodarki i aby zwiększały możliwości rozwoju”.


Prezes CL Małaszewicze w swoim przemówieniu podkreślił rolę, jaką odegrają pozyskane środki na realizację inwestycji. Pozwolą one na poprawę jakości i kompleksowości świadczonych usług, zaspokojenie rosnącego popytu na przeładunki wśród klientów Spółki, a przede wszystkim pozwolą na zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków. Prezes podziękował również pracownikom CUPT za okazaną pomoc i życzliwość na etapie aplikowania o dofinansowanie.