Kalendarium

 • 31 GRUDNIA 2021

  Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu

 • 09 LUTY 2021

  Oddanie do użytkowania urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów (marka Hyster)

 • 10 LISTOPADA 2019

  Oddanie do użytkowania suwnicy bramowej na kołach ogumionych do przeładunku kontenerów (typ RTG, marka Kalmar)

 • 30 CZERWCA 2019

  Podpisanie umowy na sprzedaż, dostarczenie (i rozładunek), montaż, i uruchomienie samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów z ZEPPELIN POLSKA Sp. z o. o.

 • 10 CZERWCA 2019

  Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 • 09 CZERWCA 2019

  Podpisanie umowy na roboty budowlane z Konsorcjum firm:
  Lider: PPHU „TRANSBET” Marian Wojtiuk, Partner: PPHU „TRANSBET” Wojtiuk S. J.

 • 30 PAŹDZIERNIKA 2019

  Podpisanie umowy na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie suwnicy bramowej na kołach ogumionych do przeładunku kontenerów (typ RTG) z Cargotec Finland Oy

 • 31 STYCZNIA 2019

  Oddanie do użytkowania urządzenia typu ciągnik szynowo-kdrogowy marki Arion do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych

 • 18 grudnia 2018

  Podpisanie przez Jacka Rutkowskiego – Prezesa Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Macieja Krochmalskiego – członka Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze i Przemysława Gorgola – p. o. Dyrektora  Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie

 • 17 grudnia 2018

  Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na świadczenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pt.: „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

 • 5 listopada 2018

  Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” od Komisji Oceny Projektów CUPT, co oznacza przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości

 • 29 października 2018

  Opublikowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny

 • 31 sierpnia 2018

  Podpisanie umowy na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia typu ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych z Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor”.

 • 17 kwietnia 2018

  Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa z Multiconsult Polska Sp. z o.o.

 • 26 stycznia 2018

  Otrzymanie od Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnej akceptacji wniosku aplikacyjnego, co pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu

 • 8 stycznia 2018

  Złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

 • 4 września 2017

  Podpisanie umowy z firmą doradczą w zakresie dokumentacji aplikacyjnej

 • 10 kwietnia 2017

  Otrzymanie decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

 • 2016 - grudzień 2017

  Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie decyzji środowiskowej, analiz finansowych, społecznych, ekonomicznych, dokumentacji postepowań, zakresu rzeczowego

 • 2016

  Rozpoczęcie prac nad wnioskiem aplikacyjnym w ramach działania 3.2  Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020