O nas

1 lutego 2011 roku PKP CARGO S.A. powołała do życia PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA Sp. z o.o., które powstało przy granicy z Ukrainą, na przejściu granicznym Medyka – Mościska, właścicielem jest PKP CARGO S.A. Spółka wchodzi w skład Grupy PKP CARGO LOGISTICS – Dywizja Terminale.

Obsługujemy wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Rosją. Posiadamy nowoczesne terminale na styku normalnych (1435 mm) i szerokich (1520 mm) torów kolejowych, umożliwiające przeładunek i składowanie większości ładunków.

Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica zlokalizowane jest w III Europejskim Korytarzu Transportowym biegnącym jako połączenie drogowe i kolejowe z Berlina, przez Wrocław, Kraków, Przemyśl, Lwów do Kijowa, na dystansie 1640 km. EKT III jest jednym z najważniejszych europejskich połączeń transportowych pomiędzy UE oraz państwami ościennymi na linii wschód – zachód. W odległości ok. 90 km od Medyki w Jasionce k/Rzeszowa znajduje się lotnisko, które zapewnia dostęp do wszystkich rodzajów środków transportu lotniczego (lotnisko może przyjąć największe samoloty transportowe i pasażerskie).

Zadaniem Centrum jest obsługa i zaspokojenie oczekiwań klientów wraz z kompleksową obsługą logistyczną zmierzającą do połączenia głównych gałęzi transportu tj. kolei, transportu samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i morskiej w jedną elastyczną sieć transportową.


Historia

Początek dzialalności rejonu przeładunkowego Medyka – Żurawica przypada na rok 1947 w m-cu październiku kiedy to oficjalnie przyjęto pierwszy transport rudy żelaza w tranzycie do Czechosłowacji i NRD. W roku tym przeładunek w rejonie zamknął się liczbą 66 000 t. Lata kolejne to systematyczny wzrost przeładowywanych towarów do wielkości 500 mln. ton w roku 1960, oraz intensywna rozbudowa infrastruktury przeładunkowej. Powstawały estakady, rampy przeładunkowe, oraz przystąpiono do budowy odmrażalni umożliwiającej szybki przeładunek w okresie zimowym. Lata kolejne to dynamiczny rozwój rejonu, dokonano zakupu suwnic, koparek, oddano do użytku nowoczesną opalaną gazem odmrażalnią rudy (6-cio komorową) oraz towarową Komunikacją Przestawczą do przestawiania wagonów z chemią ciężką (zmiana zestawów kołowych). Inwestycje te pozwoliły na osiągnięcie w latach 75-79 rekordowych przeładunków w wysoko?ci 16 mln. ton rocznie.

Dominującym w przeładunku asortymentem była ruda żelaza, głównie dla zaopatrzenia Huty w Krakowie, oraz nowo budowanej Huty Katowice. Dużą grupą towarową stanowiły też metale, surówka, chemia, pojazdy (samochody i ciągniki). Rejon przeładunkowy Medyka – Żurawica cały czas pozostawał w strukturach PKP. Zmieniała się struktura organizacyjna, obszar działania, nazewnictwo, a? do roku 2011 tj. do momentu powstania Spółki PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA Sp. z o.o.