Oferta

Spółka oferuje:


Przeładunek, wyładunek, załadunek towarów w transporcie kolejowym i samochodowym, prowadzenie placów magazynowych i składowych, segregowanie, pakowanie, kruszenie, wraz z szeregiem innych granicznych usług towarzyszących, odmrażanie towarów sypkich w okresie zimowym, zastosowanie komunikacji przestawczej dla wagonów
z towarami (chemia ciężka) nie nadającymi się do przelewu lub przeładunku.

Jesteśmy przygotowani również pod względem technicznym na wykonanie usług przeładunkowych towarów pochodzenia roślinnego i drewna w komunikacji międzynarodowej import i tranzyt.

Dzięki różnorodności specjalistycznego sprzętu przeładunkowego oferujemy szeroki asortyment usług przeładunkowych zarówno w relacji bezpośredniej jak i pośredniej
z wykorzystaniem powierzchni składowych i placów.

Wyróżniającą stroną Spółki jest przystosowanie do przeładunków masowych, posiadanie ramp i estakad do przeładunku towarów z importu systemem grawitacyjnym
i mechanicznym, posiadanie urządzeń przeładunkowych o różnej nośności w postaci koparek, suwnic, dźwigów, wózków widłowych, posiadanie, jako jedyna Spółka na granicy wschodniej 6 – komorowej odmrażalni o możliwościach technologicznych równoczesnego odmrażania towarów w ilości 120 wagonów, funkcjonowanie na terenie działania Spółki komunikacji przestawczej towarowej, co umożliwia przyjmowanie
z krajów WNP przesyłek chemicznych i szczególnie niebezpiecznych bez procesu przeładunkowego, w bezpośredniej dostawie powyższych produktów do odbiorcy.