Oferty pracy

PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. z siedziba w Żurawicy ul. Kolejowa 55, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Ekspedytora
(miejsce pracy Terminale Przeładunkowe Małaszewicze),

 • Jako ekspedytor będziesz odpowiedzialny/a za:
  – Zarządzanie zespołem pracowników (wyznaczanie zadań i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniu),
  – Przyjmowanie i sprawdzanie stanu taboru i przesyłek na torach ładunkowych pod względem handlowym i technicznym na podstawie wykazów,
  – Nadzór nad czynnościami za i wyładunkowymi na rampach i placach ładunkowych ich jakością i terminem wykonania,
  – Sporządzanie wezwań do  sporządzania protokołów handlowych w zakresie  nieprawidłowości dotyczących stanu przesyłek,
  – Prowadzenie dokumentacji związanej z przeładunkiem przesyłek i wysłaniem do dalszego przewozu,
  – Sprawdzanie stanu wagonów na gruncie pod względem przydatności do załadunku oraz po ich rozładunku,
  – Współpraca z podwykonawcami, zlecanie im pracy oraz odbiór jej wykonania,
  – Obsługa wag samochodowych,
  – Nadzorowanie wydania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeładunkowych; sporządzanie właściwej dokumentacji oraz zatwierdzanie raportów dokumentujących przebieg pracy urządzeń,
  – Sprawdzanie stanów placów oraz oznakowanie pryzm oraz stanu wagonów pod względem przydatności do załadunku oraz po ich rozładunku.
 • Oczekujemy od Ciebie:
  – minimum średniego wykształcenia, mile widziane  średnie techniczne (technik logistyk, technik spedytor),
  – mile widziane doświadczenie w branży kolejowej,
  – ambicji i chęci uczenia się,
  – dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu,
  – znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
  – prawo jazdy kat. B.,
  – łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole i samodzielności w podejmowaniu decyzji
  – mile widziana wiedza ogólnotechniczna,
 • Oferujemy Tobie:
  – nasi pracownicy współpracują z nami na podstawie umowy o pracę,
  – ubezpieczenie grupowe,
  – nie zapominamy o szkoleniach dla naszych pracowników, które są przyznawane w ramach rozwoju zawodowego,
  – praca w równoważnym systemie czasu pracy tj. po 12 godzin od 07:00 do 19:00 i od 19:00 do 07:00,
  – dodatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. „wczasy pod gruszą”, imprezy integracyjne, wycieczki organizowane przez Pracodawcę, dofinansowanie do zajęć sportowych).
  – możliwość wykupu ulg przejazdowych na wszystkie rodzaje pociągów (99% ulgi dla pracownika).
 • Wymagane dokumenty
  – CV  łącznie ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych związanych z naborem na stanowisko o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”),
  – List motywacyjny
  – Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, świadectwa)
  – Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych
  – Dokumenty potwierdzające staż pracy

List motywacyjny, CV z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych muszą być podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 20 stycznia 2023r. do PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. ul. Kolejarzy 22B, 21-540 Małaszewicze – Dział Kadr II Piętro pokój nr. 24 lub pocztą e-mail na adres: lucyna.hajbos@pkpcargoterminale.com

PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. z siedziba w Żurawicy ul. Kolejowa 55, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Ekspedytora
(miejsce pracy Żurawica/Medyka),

 • Jako ekspedytor będziesz odpowiedzialny/a za:
  – Zarządzanie zespołem pracowników (wyznaczanie zadań i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniu),
  – Przyjmowanie i sprawdzanie stanu taboru i przesyłek na torach ładunkowych pod względem handlowym i technicznym na podstawie wykazów,
  – Nadzór nad czynnościami za i wyładunkowymi na rampach i placach ładunkowych ich jakością i terminem wykonania,
  – Sporządzanie wezwań do  sporządzania protokołów handlowych w zakresie  nieprawidłowości dotyczących stanu przesyłek,
  – Prowadzenie dokumentacji związanej z przeładunkiem przesyłek i wysłaniem do dalszego przewozu,
  – Współpraca z podwykonawcami, zlecanie im pracy oraz odbiór jej wykonania,
  – Nadzorowanie wydania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeładunkowych; sporządzanie właściwej dokumentacji oraz zatwierdzanie raportów dokumentujących przebieg pracy urządzeń,
  – Pobieranie próbek towarów oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej związanej z procesem przeładunkowym na terminalach,
  – Sprawdzanie stanów placów oraz oznakowanie pryzm oraz stanu wagonów pod względem przydatności do załadunku oraz po ich rozładunku.
 • Oczekujemy od Ciebie:
  – minimum średniego wykształcenia, mile widziane  średnie techniczne (technik logistyk, technik spedytor),
  – mile widziane doświadczenie w branży kolejowej,
  – ambicji i chęci uczenia się,
  – dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu,
  – znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
  – prawo jazdy kat. B.,
  – łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole i samodzielności w podejmowaniu decyzji
  – mile widziana wiedza ogólnotechniczna,
 • Oferujemy Tobie:
  – nasi pracownicy współpracują z nami na podstawie umowy o pracę,
  – ubezpieczenie grupowe,
  – nie zapominamy o szkoleniach dla naszych pracowników, które są przyznawane w ramach rozwoju zawodowego,
  – praca w równoważnym systemie czasu pracy tj. po 12 godzin od 07:00 do 19:00 i od 19:00 do 07:00,
  – dodatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. „wczasy pod gruszą”, imprezy integracyjne, wycieczki organizowane przez Pracodawcę, dofinansowanie do zajęć sportowych).
  – możliwość wykupu ulg przejazdowych na wszystkie rodzaje pociągów (99% ulgi dla pracownika).
 • Wymagane dokumenty
  – CV  łącznie ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych związanych z naborem na stanowisko o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”),
  – List motywacyjny
  – Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, świadectwa)
  – Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych
  – Dokumenty potwierdzające staż pracy

List motywacyjny, CV z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych muszą być podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 20 stycznia 2023r. do PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica – Dział Kadr parter pokój nr 7 lub pocztą e-mail na adres: alicja.duda@pkpcargoterminale.com

PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. z siedziba w Żurawicy ul. Kolejowa 55, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta, (miejsce pracy Żurawica),

 • Jako specjalista ds. obsługi klienta będziesz odpowiedzialny/a za:
  – Inicjowanie i udział w prowadzeniu spraw o udzielenie zamówień oraz sporządzania umów z wyłonionymi podmiotami w zakresie prowadzonych spraw,
  – Kompleksową obsługę przydzielonych klientów w zakresie prawidłowego wykonania usług przeładunkowych i spedycyjnych,
  – Ścisłą współpracę z Biurami Handlowymi i Zakładami PKP CARGO S.A. w zakresie usług spedycyjnych i przeładunkowych objętych umowami handlowymi,
  – Opracowanie i składanie ofert handlowych dla klientów spółki, zakładów PKP CARGO S. A.
  – Pozyskiwanie nowych klientów,
  – Bieżące rozliczanie finansowe wykonanych usług przeładunkowych i na podstawie otrzymanej dokumentacji,
  – Przygotowanie projektów umów przeładunkowych i uzgadnianie merytoryczne z komórkami organizacyjnymi spółki,
  – Sporządzanie faktur VAT za wykonywane usługi przeładunkowe, wysyłanie do klientów,
  – Obsługę portalu E-Faktura w zakresie elektronicznego przekazywania dokumentów (faktur wraz z załącznikami),
  – Przygotowanie zestawień oraz raportów z obszaru obsługi klienta,
  – Organizacja wynajmu podmiotów zewnętrznych do prowadzenia prac przeładunkowych na terminalach, sporządzanie umów.
  – Dbałość o właściwy przepływ informacji pomiędzy klientami, a odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi spółki.
 • Oczekujemy od Ciebie:
  – minimum średniego wykształcenia, mile widziane wyższe o specjalności rachunkowość/marketing,
  – minimum 2- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta,
  – ambicji i chęci uczenia się,
  – dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu,
  – znajomości MS Office (znajomość systemu Optima – moduł faktury będzie dodatkowym atutem),
  – praktycznej wiedzy z zakresu profesjonalnej i kompleksowej obsługi klienta,
  – umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem oraz analizy potrzeb i oczekiwań klientów,
  – mile widziana znajomość języka rosyjskiego/ukraińskiego lub angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym
 • Oferujemy Tobie:
  – nasi pracownicy współpracują z nami na podstawie umowy o pracę,
  – ubezpieczenie grupowe,
  – nie zapominamy o szkoleniach dla naszych pracowników, które są przyznawane w ramach rozwoju zawodowego,
  – w naszej firmie nie pracujemy w sztywno określonych godzinach, pracę można zacząć pomiędzy godziną 06:00 a 9:00,
  – dodatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. „wczasy pod gruszą”, imprezy integracyjne, wycieczki organizowane przez Pracodawcę, dofinansowanie do zajęć sportowych).
  – możliwość wykupu ulg przejazdowych na wszystkie rodzaje pociągów (99% ulgi dla pracownika).
 • Wymagane dokumenty
  CV łącznie ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych związanych z naborem na stanowisko o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”),
  – List motywacyjny,
  – Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, świadectwa),
  – Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
  – Dokumenty potwierdzające staż pracy.

List motywacyjny, CV z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych muszą być podpisane przez kandydata
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 20 stycznia 2023r. do PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica – Dział Kadr parter pokój nr 7 lub pocztą e-mail na adres: alicja.duda@pkpcargoterminale.com