Oferta

Terminal T-5
Komunikacja przestawcza

Komunikacja przestawcza towarowa umożliwia przyjmowanie z Ukrainy i Rosji przesyłek chemicznych i szczególnie niebezpiecznych bez procesu przeładunkowego, w bezpośredniej dostawie przedmiotowych produktów do odbiorcy.

System
szeroki - normalny
przesyłki chemiczne
Informacje

WYPOSAŻENIE:

 • Tor przestawczy spleciony o długości 435 m
 • 14 stanowisk przestawczych, długość stanowiska wynosi 25 m
 • Jezdnia o długości 350 m dla suwnic bramowych
 • 3x suwnice bramowe z wciągnikiem elektrycznym Q = 5T
 • Każde stanowisko wyposażone jest w 4 dźwigniki śrubowe Kutruffa o udźwigu 4x25 ton, pulpit sterowniczy usytuowany pod wiatą oraz kanał roboczy z obustronnymi czołowymi wejściami
 • Monitoring 24h


OBSŁUGA:

 • Wykonywania pracy manewrowej związanej z podstawianiem i zabieraniem wagonów na i z toru bocznicy służącego do przestawiania zestawów kołowych
 • Prowadzenia czynności przestawiania zestawów kołowych w wagonach obcych KPP o prześwicie 1520 mm na prześwit 1435 mm i odwrotnie,
  Sterowanie suwnicami odbywa się z kabin usytuowanych na środkowej części podpór stałych
 • Czas przestawienia jednego wagonu wynosi 20 minut.


Plan