Oferta

Terminal T-6
Medyka - Odmrażalnia wagonów

Jedyna w Polsce - 6 - tunelowa odmrażalnia o możliwościach technologicznych równoczesnego odmrażania towarów w ilości 120 wagonów UŻ o prześwicie 1520 mm.

System
odmrażalnia wagonów
Informacje

WYPOSAŻENIE:

  • 6 komór ogrzewanych gorącymi spalinami gazu ziemnego spalanego w specjalnych komorach spalania

OBSŁUGA:

  • Do każdej komory odmrażalni można podstawić maksymalnie po 21 wagonów szerokotorowych 4 osiowych lub po 24 wagony samowyładowcze
  • W każdej komorze odmraża się w ciągu doby średnio 2 zestawy po 20 wagonów = 40 wagonów
  • Wydajność odmrażalni : 6 komór x średnio 20 wagonów x 65 ton = 7 800 ton x po 2 podstawy w dobie = 15 600 ton
  • Przeciętny czas odmrażania jednego zestawu wynosi 10 godzin. Czas odmrażania może być wydłużony lub skrócony w zależności od gatunku odmrażanej rudy, jej wilgotności, stopnia zamarznięcia rudy
  • Bocznica posiada status miejsca uznanego

Plan