Oferta

Terminal Kowalewo
Terminal Kowalewo
Wyposażenie terminala w Kowalewie pozwala na przeładunek przesyłek drobnych, sztukowych i materiałów sypkich z możliwością załadunku lub wyładunku na samochody.
Na terminal składają się fronty przeładunkowe:
Przeładunek towarów sypkich realizowany jest przy pomocy 4 stanowisk urządzeń kubełkowych pionowych do przeładunku towarów z wagonów z dolnym wysypem w relacji wagon – wagon i wagon – samochód.
System
wagon - samochód
samochód - wagon
Informacje
Przeładunek towarów różnych odbywa się na rampach pod zadaszeniem, rampa boczna umożliwia przeładunek, wyładunek i załadunek towarów z i do samochodów. Sam proces przeładunku realizowany jest przy pomocy kilkunastu wózków widłowych o udźwigu od 1,6 tony do 4,5 ton wyposażonych w różnoraki osprzęt:
Część rampy jest ogrodzona i umożliwia składowania towarów.

Wyposażenie Terminala Kowalewo:
Plan