Oferta

Terminal Podsęków
Terminal Podsęków
Terminal ten służy przede wszystkim do przeładunku towarów masowych luzem (węgiel, drewno, ruda żelaza). Przeładunki realizowane są  oraz urządzeniami mobilnymi (koparkami). Znajduje się na nim również rampa wyspowa, dzięki której istnieje możliwość przeładunku towarów sztukowych wózkami widłowymi.
System
wagon - wagon
Informacje
Wyposażenie Terminala:
Plan