Terminale

Terminal T-2 Medyka

Przystosowany do przeładunku wszelkich materiałów sypkich, drewna i innych przy użyciu suwnic przeładunkowych.

System
Informacje

WYPOSAŻENIE:

  • 2x suwnica Q-10 ton
  • 1x suwnica Q-16 ton
  • „Składowisko I” od strony estakady I utwardzony, odwodniony i ogrodzony plac składowy o powierzchni 7596 m2 (316,5m x 24m), przy którym przebiegają tory nr 331, 130 i 129 na który mogą wjeżdżać samochody od strony drogi krajowej Nr 28 kolejową drogą wewnętrzną nr 0953/220 (dojazd do MdA-4), od której odgałęzia się kolejowa droga wewnętrzna nr 02892/220
  • „Składowisko II” od strony estakady II oraz utwardzony plac składowy o powierzchni 8400 m2 300 m x 28m, przy którym przebiegają tory 127 i 128 na który mogą wjeżdżać samochody od strony drogi powiatowej Nr 1818R drogą powiatową nr 2421R odgałęzia się kolejowa droga wewnętrzna (od strony Chałupek Medyckich
  • Przy każdej estakadzie, na całej długości znajduje się zasobnik, do którego wyładowywane są materiały sypkie. Pojemność zasobnika wynosi około 10 000 ton. Łączna pojemność dwóch zasobników wynosi około 20 000 ton.
  • Monitoring 24h

OBSŁUGA:

  • przyjmowanie i wyprawianie przesyłek, grup wagonowych, pojedynczych wagonów oraz zwartych składów ładownych lub próżnych
  • wykonywanie prac manewrowych związanych z podstawianiem i zabieraniem wagonów na i z punktów ładunkowych bocznicy
  • składowanie materiałów na placu składowym lub składowanie materiałów sypkich w zasobnikach
  • przyjmowania i wyładunku wagonów zawierających przesyłki konstrukcji stalowych i części zamiennych oraz innych materiałów niezbędnych do zapewnienia ciągłej pracy bocznicy
Galeria