Aktualności

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki
2019-07-03
Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 maja 2019 roku PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica Sp. z o. o. z siedzibą w Żurawicy zmieniła nazwę na: PKP CARGO TERMINALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: PKP CARGO TERMINALE sp. z o. o.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów i porozumień.

Prosimy o odnotowanie opisanej powyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane spółki są następujące:

PKP CARGO TERMINALE sp. z o. o.
ul. Kolejowa 55
37-710 Żurawica
NIP: 7952513756
REGON: 180655810